Boken är nu slutsåld på förlaget men finns på 26 bibliotek. Se http://libris.kb.se/bib/12454041

                             

Förord Vardagspsykopater

Det finns i vårt samhälle ämnen som är svåra att diskutera eftersom de väcker starka känslor. Ett sådant ämne är psykopater. Men många människor som kallas psykopater är inte det. Ibland är det hjärnskadade personer, ibland är det människor som under yttre omständigheter av olika slag radikalt förvandlas och förlorar allt av det vi kallar humant och civiliserat beteende.De flesta som skriver om psykopati är naturvetenskapligt inriktade. Den här boken utgår från många olika forskningsområden. Med ett bredare perspektiv än det som ryms inom det traditionella psykopatibegreppet blir det då lättare beskriva och förklara människor som bryter mot juridiska och sociala lagar. Boken beskriver hur den icke-inlåste, «ännuicke-dömde» psykopaten ska kunna identifieras, vem somkan bli psykopatens offer samt hur man själv kan/bör förfara i mötet med en förmodad psykopat.Medvetenheten om dessa personers beteenden har funnits under tusentals år, världen runt. Människors vanliga reaktion på psykopater är att försöka förstå, förklara och behandla med omsorg, för att till slut övergå i uppgivenhet eller mer eller mindre hårdhänta metoder — ofta med dödlig utgång för psykopaterna. Men ibland är psykopaten den snabbare och förgör sina kritiker. Under de årtionden det tagit att planera och skriva den här boken har jag kommit att allt mer förändra min uppfattning av vad en psykopat är.

Flera personer har uppmuntrat mig i mitt intresse för psykopati: professorerna Lennart Melin, Institutionen för psykologii Uppsala; Leif GW Persson vid Polishögskolan, Solna och Gudmund Smith vid Psykologiska institutionen i Lund. Med deras välvilliga inställning kände jag stöd att fortsätta skriva. Konstruktiv kritik har jag erhållit från psykologerna Susanna Carolusson, Göteborg; Ulla Arnell, Uppsala ochTommy Hallqvist, Uppsala; docenten Bo Edvardsson, Örebro universitet; psykiatern Hans Kåreland, Uppsala; professorn i matematik Svante Janson, Uppsala universitet; Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen, före detta JK; Kjell Söderberg före detta chef för Kriminalunderrättelsetjänsten, Uppsala; professorn Peter Wallensteen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala; fil.dr och psykolog Henry Werlinder, Uppsala; universitetsadjunkten HåkanWestin, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet; Birgit Rengren Borgersen och Åke Bendz.


Sigvard Lingh december 2011

                                                                                                            
 

Se även på den större, mer omfattande, boken från vilken denna pocketbok gjorts:
Psykopater och Sociopater -ett spektrum

front1

Klicka på boken för att komma till bokens hemsida!
På denna sida hittar du även referenslistan som gäller bägge böckerna.

Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning:

«Det är en gedigen kunskap med vetenskapliga belägg från olika forskare, som presenteras på ett lättillgängligt sätt.»

Margareta Fridstjerna

BTJ-häfte 6, 2012 (Bibliotekstjänst)